Litevská jazykovědná periodika

Název: Litevská jazykovědná periodika
Autor: Erhart, Adolf
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 209-210
Rozsah
209-210
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Zpráva o nově vyšlých publikacích v oboru litevština, např. sborníky Literatūra ir kalba ; Lietuviu kalbotyros klausimai ; a další.