К типам сложноподчиненного предложения

Název: К типам сложноподчиненного предложения
Transliterovaný název
K tipam složnopodčinennogo predloženija
Variantní název:
  • K typům podřadného souvětí
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 111-120
Rozsah
111-120
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.