[Marchand, H. The categories and types of present-day English word-formation: a synchronic-diachronic approach]

Název: [Marchand, H. The categories and types of present-day English word-formation: a synchronic-diachronic approach]
Autor: Firbas, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 275-
Rozsah
275
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Marchand, H. The categories and types of present-day English word-formation: a synchronic-diachronic approach. Second, completely revised and enlarged edition. Munich: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1969. 545 s. Handbücher für das Studium der Anglistik.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.