Firbas, Jan

Varianty jmen:

Firbas, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 59.

Článek
Bartoněk, Antonín. "Casus septimus" a "casus octavus" v pojetí římských gramatiků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 173–182.

Článek
Firbas, Jan. "Dogs must be carried on the escalator" : (a case study in FSP potentiality). Brno studies in English. 1999, roč. 25, č. 1, s. 7–18.

Článek
Firbas, Jan. A case study in linear modification : (on translating Apoc. 21.6b). Brno studies in English. 1996, roč. 22, č. 1, s. 23–48.

Článek
Firbas, Jan. A functional view of "ordo naturalis". Brno studies in English. 1979, roč. 13, č. 1, s. 29–59.

Článek
Firbas, Jan. A study on the functional perspective of the English and the Slavonic interrogative sentence. Brno studies in English. 1976, roč. 12, č. 1, s. 9–56.

Článek
Firbas, Jan. A tribute to Professor Josef Vachek. Brno studies in English. 1997, roč. 23, č. 1, s. 9–14.

Článek
Firbas, Jan. [Carey, O.V. Mind the stop: a brief guide to punctuation with a note on proof-correction]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 159–160.

Článek
Firbas, Jan. Degrees of communicative dynamism and degrees of prosodic prominence (weight). Brno studies in English. 1989, roč. 18, č. 1, s. 21–66.

Kapitola
Firbas, Jan. Dogs must be carried on the escalator : (a case study in FSP potentiality). In: Chapters from the history of Czech functional linguistics. 2014, s. 114–127.

Článek

Článek
Firbas, Jan. [Gillie, Christopher. Longman companion to English literature]. Brno studies in English. 1981, roč. 14, č. 1, s. 174.

Článek
Firbas, Jan. [Gimson, A.C. An introduction to the pronunciation of English]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 214–216.

Článek
Firbas, Jan. [Hornby, A.S.; Gatenby, E.V.; Wakefield, H. The Advanced learner's dictionary of current English]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 253–254.

Článek
Firbas, Jan. It was yesterday that.... Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 141–146.

Článek
Firbas, Jan. Ještě k postavení příslovečného určení v angličtině a češtině z hlediska aktuáního členění větného : (dovětek k článku E. Dvořákové). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 153–156.

Článek
Firbas, Jan. Josef Hladký – sexagenarian. Brno studies in English. 1991, roč. 19, č. 1, s. 11–16.

Kapitola
Firbas, Jan. K pojmu základního rozložení výpovědní dynamičnosti. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. 1980, s. 143–146.

Článek
Firbas, Jan. Ke konfrontačním studiím o aktuálním členění větném. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 19–28.

Článek
Pačesová, Jaroslava. K otázce palatálních okluzív v makedonštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 73–80.

Článek
Firbas, Jan. K otázce tzv. východiska výpovědi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 87–96.

Článek
Bartoněk, Antonín. K problematice tzv. Ahhijawy ve světle chetitských dokumentů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1963, roč. 12, č. C10, s. 5–16.

Článek
Firbas, Jan. Linguistic research in the Brno Philosophical faculty and its associationis with the linguistic school of Prague. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1970, roč. 19, č. A18, s. 93–111.