Perspektivy nářeční lexikografie

Název: Perspektivy nářeční lexikografie
Variantní název:
  • Zu den Perspektiven der dialektalen Lexikographie
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2002, roč. 51, č. A50, s. [105]-110
Rozsah
[105]-110
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá jedním z dílčích problémů lexikografického zpracování nářeční slovní zásoby, s nímž jsem se setkala při sestavování synchronního slovníku středomoravského nářečí tzv. horského typu.