K některým sémantickým východiskům pojmenování hněvu v češtině a němčině

Název: K některým sémantickým východiskům pojmenování hněvu v češtině a němčině
Variantní název:
  • About some semantic starting-points of expressions related to anger in Czech and German
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, roč. 56, č. A55, s. [179]-189
Rozsah
[179]-189
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.