A55

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 2007
Ročník: 56
Číslo: A55
Rok vydání
2007
ISSN
0231-7567
ISBN
978-80-210-4335-0
Stati
Title Document
Signum-theory in axiomatic functionalism : (in margine Ontological Questions in Linguistics by Jan W. F. Mulder and Paul Rastall) | [5]–18
Bičan, Aleš
PDF
K užití metriky ve fonologii | [19]–25
Šefčík, Ondřej
PDF
Jaroslav Popelas Beitrag zur Prager Sprachtypologie | [27]–35
Vykypěl, Bohumil
PDF
Indefmite and defmite tenses in Hindi : morpho-semantic aspects | [37]–52
Bhatt, Sunil Kumar
PDF
Indic √dā-/dad, √dhā-/dadh- and slavic √dā-/dad, √dē-/ded- | [53]–64
Kostić, Svetislav
PDF
Indoevropský rok (II) | [65]–82
Blažek, Václav
PDF
Tocharové : kdo byli, odkud přišli, kde žili | [83]–111
Blažek, Václav; Schwarz, Michal
PDF
On the lexicostatistic classification of the Frisian dialects | [113]–130
Novotná, Petra; Blažek, Václav
PDF
In der Falle der schwachen Phoneme : der phonologische Status der russischen unbetonten Vokale in der Akademiegrammatik von 1980 und anderen Konzeptionen | [131]–142
Giger, Markus
PDF
Bариантные формы у существительных мужского рода в Gsg, Lsg, Npl | [143]–151
Brandner, Aleš
PDF
Особенности глагольной гипонимии | [153]–167
Volvačeva, Irina; Rudenko, Jelena
PDF
Srovnávací pohled na současnou bulharskou a českou publicistickou frazeologii : (několik poznámek osmi novým frazeologickým jednotkám) | [169]–177
Krejčí, Pavel
PDF
K některým sémantickým východiskům pojmenování hněvu v češtině a němčině | [179]–189
Zemanová, Jana
PDF
Some remarks on spatial deixis in Czech : a semantic-pragmatic approach | [191]–200
Hirschová, Milada
PDF
Popis gramatických významů (hodnot) jednoduchých slovesných tvarů v anotacích českých (slovenských) korpusů | [201]–218
Osolsobě, Klára
PDF
Mereologie českého aspektu a direkcionální předložky | [219]–233
Dočekal, Mojmír
PDF
Několik drobných poznámek k dějovým jménům | [235]–246
Karlík, Petr
PDF
Co vyčistíš, vyprat nemusíš | [247]–261
Perissutti, Anna Maria
PDF
Následkové spojovací výrazy v barokní češtině | [263]–280
Kosek, Pavel
PDF
Staročeské kupní smlouvy | [281]–294
Bromová, Veronika
PDF
Tvoření deverbálních a deadverbiálních adjektiv ve východo-moravských nářečích | [295]–301
Hlubinková, Zuzana
PDF
Přirovnání v próze Julia Zeyera | [303]–314
Schacherl, Martin
PDF
Kronika
Title Document
Karel Petráček (* 6.2.1926 Praha - † 1.7.1987 Praha) | [315]–320
Blažek, Václav; Zemánek, Petr
PDF
Pavel Poucha (* 29.12.1905 Vídeň - † 15.1.1986 Praha) | 320–323
Blažek, Václav; Schwarz, Michal
PDF
Recenze
Title Document
[Ehlers, Klaas-Hinrich. Strukturalismus in der deutschen Sprachwissenschaft: die Rezeption der Prager Schule zwischen 1926 und 1945] | 325–326
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Vykypěl, Bohumil. Essais zur Prager Typologie: mit einer Bibliographia typologica Pragensis] | 326–328
Boček, Vít
PDF
[Boeckx, Cedric. Linguistic minimalism: origins, concepts, methods, and aims] | 328–334
Awadová, Linda
PDF
[Večerka, Radoslav; Erhart, Adolf; Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena; Havlová, Eva. K pramenům slov: uvedení do etymologie] | 334–336
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Studia etymologica Brunensia 3] | 336–339
Boček, Vít
PDF
[Mallory, James P.; Adams, Douglas Q. The Oxford introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European world] | 339–351
Blažek, Václav
PDF
[Erhart, Adolf. Ausgewählte Abhandlungen zur indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft] | 352–353
Janyšková, Ilona
PDF
[Trubetzkoy, Nikolaj S. Russland - Europa - Eurasien: ausgewählte Schriften zur Kulturwissenschaft] | 353–356
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Parallels between Celtic and Slavic: proceedings of the first international colloquium of societas Celto-Slavica held at the University of Ulster, Coleraine, 19-21 June 2005. Edited by Séamus Mac Mathúna and Maxim Fomin] | 356–360
Karlíková, Marcela
PDF
[Mayrhofer, Manfred. Einiges zu den Skythen, ihrer Sprache, ihrem Nachleben] | 360–362
Havlová, Eva
PDF
[Nedomová, Zdeňka. Funkčně-sémantické pole kvantity v ruštině v porovnání s češtinou] | 362–363
Žaža, Stanislav
PDF
[Vidoeski, B.; Topolińska, Z. Od istorijata na slovenskiot vokalizam] | 363–364
Přadková, Petra
PDF
[Studiji [i.e. Studìji] z onomastyky ta etymolohiji [i.e. etymolohìji] 2005] | 364–366
Valčáková, Pavla
PDF
[Hirschová, Milada. Pragmatika v češtině] | 367
Šplíchal, Jan
PDF
[Krčmová, Marie. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty] | 367–371
Bičan, Aleš
PDF
[Späth, Andreas. Determinierung unter Defektivität des Determinierersystems: informationsstrukturelle und aspektuelle Voraussetzungen der Nominalreferenz slawischer Sprachen im Vergleich zum Deutschen] | 372–376
Karlík, Petr
PDF
[Tušková, Jana Marie. Variantní a dubletní tvary v současné deklinaci apelativních feminin] | 376–378
Rusínová, Zdenka
PDF
[Šlosar, Dušan. Otisky] | 378–380
Karlíková, Helena
PDF
[Staročeské knihy lékařské. K vydání připravila Alena M. Černá] | 380–382
Šlosar, Dušan
PDF
[Balhar, Jan et al. Český jazykový atlas 5] | 382–386
Hladká, Zdeňka
PDF