On the lexicostatistic classification of the Frisian dialects

Název: On the lexicostatistic classification of the Frisian dialects
Variantní název:
  • O lexikostatistické klasifikaci fríských dialektů
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, roč. 56, č. A55, s. [113]-130
Rozsah
[113]-130
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The main purpose of the present article is to present one of the less known Germanic groups of languages, namely the Frisian dialect cluster. As the tool of our study the lexicostatistic and glottochronological methods were applied, to quantify the mutual relations of the modern Frisian idioms. This study so continues in the series of articles devoted to application of glottochronology for various language groups.