Popis gramatických významů (hodnot) jednoduchých slovesných tvarů v anotacích českých (slovenských) korpusů

Název: Popis gramatických významů (hodnot) jednoduchých slovesných tvarů v anotacích českých (slovenských) korpusů
Variantní název:
  • Tagging of verb forms in Czech/Slovak corpora : (paralels, differencies, defects, possible upgrade)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, roč. 56, č. A55, s. [201]-218
Rozsah
[201]-218
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V tomto článku se budeme zabývat problematikou morfologických anotací jednoduchých slovesných tvarů v jazykových korpusech. Srovnáme tagsety použité pro značkování slovesných tvarů v českých korpusech (SYN2000/SYN2005, DESAM, KSK) a návrh tagsetu pro značkování SNK. Pokusíme se navrhnout směr, jímž by se měly ubírat úpravy systémů morfologického značkování tak, aby lépe odpovídaly jak lingvistické teorii, tak potřebám rozličně orientovaných uživatelů jazykových korpusů.