[Borras, F. M.; Christian, Reginald Frank. Russian syntax: aspects of modern Russian syntax and vocabulary]

Název: [Borras, F. M.; Christian, Reginald Frank. Russian syntax: aspects of modern Russian syntax and vocabulary]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 189-190
Rozsah
189-190
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Borras, F. M.; Christian, Reginald Frank. Russian syntax: aspects of modern Russian syntax and vocabulary. 2. přetisk 1. vyd. Oxford: The Clarendon Press, 1963. XI, 404 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.