Prostý lokál ve středobulharských památkách

Název: Prostý lokál ve středobulharských památkách
Variantní název:
  • Беспредложный локатив в среднеболгарских памятниках
    • Bespredložnyj lokativ v srednebolgarskich pamjatnikach
  • Der präpositionslose Lokal in mittelbulgarischen Denkmälern
    • Bespredložnyj lokativ v srednebolgarskich pamjatnikach
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, roč. 3, č. A2, s. [5]-17
Rozsah
[5]-17
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.