[Birnbaum, Henrik. Untersuchungen zu den Zukunfteumschreibungen mit dem Infinitiv im Altkirchenslavischen: ein Beitrag zur historischen Verbalsystem des Slavischen]

Název: [Birnbaum, Henrik. Untersuchungen zu den Zukunfteumschreibungen mit dem Infinitiv im Altkirchenslavischen: ein Beitrag zur historischen Verbalsystem des Slavischen]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 150-152
Rozsah
150-152
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Birnbaum, Henrik. Untersuchungen zu den Zukunfteumschreibungen mit dem Infinitiv im Altkirchenslavischen: ein Beitrag zur huistorischen Verbalsystem des Slavischen. Stockholm, 1958. 327 s. Acta Universitas Stockholmiensis, Etudes de philologie slave 6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.