[Davidová, Dana. Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova]

Název: [Davidová, Dana. Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova]
Autor: Chloupek, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, roč. 45, č. A44, s. 157-158
Rozsah
157-158
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Davidová, Dana. Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. Ostrava: Sfinga, 1994. 114 s. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. ISBN 80-7042-410-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.