[Davidová, Dana. Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova]

Title: [Davidová, Dana. Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova]
Author: Chloupek, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 157-158
Extent
157-158
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Davidová, Dana. Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. Ostrava: Sfinga, 1994. 114 s. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. ISBN 80-7042-410-9.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.