A6

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1958
Ročník: 7
Číslo: A6
Rok vydání
1958
Poznámka
  • Věnováno IV. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Moskvě
Články
Title Document
Vlastní substantiva | [5]–9
Trávníček, František
PDF
Проблема сказуемого и его классификации: (на материале русского и чешского языков) | [10]–34
Mrázek, Roman
PDF
Some notes on the study of dialectal syntax | [35]–42
Chloupek, Jan
PDF
Проблема реконструкции праславянского сложного предложения | [43]–55
Bauer, Jaroslav
PDF
К вопросу о характере русской и чешской пунктуации | [56]–73
Žaža, Stanislav
PDF
Vývoj spisovné češtiny za obrození a jazyková theorie | [74]–87
Grepl, Miroslav
PDF
K otázce vlivu jazyka na jazyk : na materiálu českého jazyka | [88]–93
Lamprecht, Arnošt
PDF
Notes on the development of language seen as a system of systems : a contribution to comparative phonematic studies of English and some Slavonic languages | [94]–106
Vachek, Josef
PDF
Origine slave du verbe roumain a chiti | [107]–110
Beneš, Pavel
PDF
Kronika
Title Document
Slovanská jazykověda na Filosofické fakultě v Brně | [111]–118
Novák, Bořivoj
PDF
Diskuse
Title Document
O diferenčním slovníku slovensko-českém | [119]–122
Gregor, Alois
PDF
Zur Problem der baltisch-slavischen Spracheinheit | [123]–130
Erhart, Adolf
PDF
Recense a referáty
Title Document
[Trávníček, František. Historická mluvnice česká. III. (díl), Skladba] | [131]–135
Grepl, Miroslav
PDF
[Klemensiewicz, Z.; Lehr-Spłaiviński, T.; Urbańczyk, S. Gramatyka historyczna języka polskiego] | 135–139
Bauer, Jaroslav
PDF
[Lomtev, T.P. Очерки по историческому синтаксису русского языка] | 139–143
Mrázek, Roman
PDF
[Jefimov, A.I. История русского литературного языка] | 144–145
Koutná, Marie
PDF
[Popović, Ivan. Историja српскохрватског jeзика] | 145–148
Jelínek, Milan
PDF
[Mirčev, Kiril. Историческа граматика на българския език] | 148–151
Večerka, Radoslav
PDF
[Senn, A. Handbuch der litauischen Sprache. Bd. II., Lesebuch und Glosar] | 151–152
Erhart, Adolf
PDF
[Koneczna, H.; Zawadowski, W. Obrazy rentgenograficzne głosek rosyjskich] | 152
Bartoš, Lubomír
PDF