Pleskalová, Jana

Varianty jmen:

Pleskalová, Jana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 36.

Kapitola
Pleskalová, Jana. Abecední rejstřík analyzovaných jmen. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998, s. 127–145.

Kapitola
Pleskalová, Jana. Antroponyma v literární komunikaci. In: Pleskalová, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 2014, s. 82–87.

Kapitola
Pleskalová, Jana. Antroponymum jako součást frazémů. In: Pleskalová, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 2014, s. 88–89.

Článek
Pleskalová, Jana. Česká antroponyma v latinských textech 12.-13. století. Graeco-Latina Brunensia. 2009, roč. 14, č. 1-2, s. 211–216.

Článek
Pleskalová, Jana. [Čornejová, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen: bohemika z 11.-13. století]. Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. 379–382.

Kapitola
Pleskalová, Jana. Derivace. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998, s. 32–102.

Kapitola
Pleskalová, Jana. Jméno a kalendář. In: Pleskalová, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 2014, s. 80–81.

Článek
Pleskalová, Jana. Jubileum Jana Balhara. Linguistica Brunensia. 2021, roč. 69, č. 1, s. 97–99.

Kapitola
Pleskalová, Jana. Kompozice. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998, s. 17–31.

Kapitola
Pleskalová, Jana. Literatura. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998, s. 122–126.

Článek
Pleskalová, Jana. Nejstarší česká antroponyma se sufixem -k. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, roč. 44, č. A43, s. 75–80.

Článek
Pleskalová, Jana. Nejstarší typy českých prefigovaných antroponym. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 53–59.

Článek
Pleskalová, Jana. Nejstarší typy českých složených antroponym. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, roč. 42, č. A41, s. 87–98.

Článek
Pleskalová, Jana. O tzv. parasystému. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 41–46.

Kapitola
Pleskalová, Jana. Obsah. In: Pleskalová, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 2014, s. 3.

Článek
Pleskalová, Jana. Odešel významný lingvista. Linguistica Brunensia. 2020, roč. 68, č. 2, s. 85–88.

Článek
Pleskalová, Jana. [Olivová-Nezbedová, L.; Malenínská, J. Slovník pomístních jmen v Čechách: úvodní svazek]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 255–257.

Článek
Pleskalová, Jana. Osobní jména v krevní knize městečka Bojkovice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1976, roč. 25, č. A24, s. 57–66.

Článek
Pleskalová, Jana. Příjmení typu Bednařík v češtině. Graeco-Latina Brunensia. 2012, roč. 17, č. 2, s. 163–169.

Článek
Pleskalová, Jana. Příspěvek k zeměpisným diferencím v nářečí a mikrotoponymii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, roč. 31, č. A30, s. 149–154.

Článek
Pleskalová, Jana; Kosek, Pavel; Křístek, Michal. Profesoru Dušanu Šlosarovi k narozeninám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. 196–198.

Článek
Pleskalová, Jana. Profesoru Šlosarovi k půljubileu. Linguistica Brunensia. 2015, roč. 63, č. 2, s. 85–86.

Kapitola
Pleskalová, Jana. Rekonstrukce nejstarších českých osobních jmen. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998, s. 12–16.

Kapitola
Pleskalová, Jana. Resumé. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998, s. 117–121.

Kapitola
Pleskalová, Jana. Retrográdní rejstřík analyzovaných jmen. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998, s. 146–158.