[Нещименко, Г.П. Этнический язык. Опыть функциональной дифференциации: на материале сопоставительного изучения славянских языков]

Název: [Нещименко, Г.П. Этнический язык. Опыть функциональной дифференциации: на материале сопоставительного изучения славянских языков]
Transliterovaný název
[Neščimenko, G.P. Ètničeskij jazyk. Opyt funkcional'noj differenciacii: na materiale sopostavitel'nogo izučenija slavjanskich jazykov]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 191-194
Rozsah
191-194
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
[Нещименко, Г. П. Этнический язык. Опыть функциональной дифференциации: на материале сопоставительного изучения славянских языков]. München: Otto Sagner, 1999. 234 s. Specimina Philologiae Slavicae, Band 121. ISBN 3-87690-704-4. ISSN 0170-1320.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.