[Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech: k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích]

Název: [Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech: k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 251-254
Rozsah
251-254
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech: k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2000. 243 s. Spisy Masarykovy univerzity Brně. Filozofická fakulta; č. 330. ISBN 80-210-2290-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.