Etymologie n-ových internacionálních sufixů desubstantivních adjektiv v současné ruštině

Název: Etymologie n-ových internacionálních sufixů desubstantivních adjektiv v současné ruštině
Variantní název:
  • Этимология н-овых интернациональных суффиксов отсубстантивных прилагательных в современном русском языке
    • Ètymologija n-ovyсh internacional'nych suffiksov otsubstantivnych prilagatel'nyсh v sovremennom russkom jazyke
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, roč. 31, č. A30, s. [99]-102
Rozsah
[99]-102
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tímto příspěvkem bych rád připomenul etymologické studium - neodmyslitelnou složku jubilantova vědeckého zájmu - a současně bych chtěl vděčně vzpomenout jeho často opětované cenné rady nepouštět ze zřetele souvislosti genetické i při synchronním zkoumání slovotvorného systému současné ruštiny.