Olomoucká kapitulní knihovna a její inventáře na počátku 15. stol.

Název: Olomoucká kapitulní knihovna a její inventáře na počátku 15. stol.
Variantní název
Библиотека оломоуцкого капитула и ее инвентарные спискы в начале 15 [i.e. XV] века
Olmützer Kapitelbibliothek und ihre Inventarverzeichnisse am Anfang des 15. Jahrhunderts
Přispěvatel
Žaža, Stanislav (Translator of Summary)
Beck, Miroslav (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1958, roč. 7, č. C5, s. [76]-97
Rozsah
[76]-97
Type: Článek
Jazyk
česky
latinsky
Licence: Neurčená licence