C5

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1958
Ročník: 7
Číslo: C5
Rok vydání
1958
Ústav FF MU
hidden section Přílohy
Title Document
Přílohy PDF
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document
Odstupňování zemědělských celků ve starověké Italii | [5]–10
Češka, Josef
PDF
K charakteristice znaků sociální a třídní diferenciace obyvatelstva v barbarských zákonících a tradičních listinách stol. 6.-8. | [11]–25
Kudrna, Jaroslav
PDF
Příspěvek k otázce svatováclavské pečeti | [26]–39
Vašků, Vladimír
PDF
"Confectum per manum" v listinách Václava I. : (příspěvek k poznání diplomatické činnosti notáře Viléma) | [40]–59
Dušková, Sáša
PDF
Poměr královských měst k Přemyslu Otakarovi II. a jejich pomoc královské politice | [60]–75
Rejnuš, Miloš
PDF
Olomoucká kapitulní knihovna a její inventáře na počátku 15. stol. | [76]–97
Flodr, Miroslav
PDF
Manufaktura na výrobu fajansí v Hranicích z konce 18. století | [98]–122
Mainuš, František
PDF
Z prací ústavů – Из трудов семинаров – Aus Arbeiten der Anstalten
Title Document
Z prací ústavů | [123]–130
Válka, Josef; Kabrda, Josef; Šebánek, Jindřich
PDF
Recense a referáty – Реценсии и доклады – Besprechungen und Referate
Title Document
K metodice studia česko-ruských vztahů v období feudalismu | [131]–136
Macůrek, Josef
PDF
Nové edice tureckých pramenů k bulharským dějinám | 136–147
Kabrda, Josef
PDF
[Danilov, A.I. K Kritike dopšianskoj koncepcii ranněsredněvěkovoj [i.e. rannesrednevekovoj] votčiny] | 147–148
Kudrna, Jaroslav
PDF
[Milskaja [i.e. Mil'skaja], L. T. Světskaja [i.e. Svetskaja] votčina v Germanii VIII-IX vv. i eë [i.e. jeje] rol [i.e. rol'] v zakrepoštěnii [i.e. zakrepoščenii] krestjanstva [i.e. krest'janstva]] | 148–151
Kudrna, Jaroslav
PDF
Naše nové archivní inventáře a katalogy | 151–154
Šebánek, Jindřich
PDF
[Goldinger, Walter. Geschichte des Österreichischen Archivwesens] | 154
Šebánek, Jindřich
PDF
[Hausmann, Friedrich. Reichskanzlei u. Hofkapelle unter Heinrich V. u. Konrad III] | 154–156
Šebánek, Jindřich
PDF
Altenburger Urkundenbuch 976-1350 | 156–159
Šebánek, Jindřich
PDF
Die Sansculotten von Paris : Dokumente zur Geschichte der Volksbewegung 1793 bis 1794 | 159–160
Šindelář, Bedřich
PDF