K otázce byzantského dědictví ve východní Evropě ve 14. a 15. století

Název: K otázce byzantského dědictví ve východní Evropě ve 14. a 15. století
Variantní název:
  • Zur Frage des byzantinischen Erbes in Osteuropa im 14. und 15. Jahrhundert
Autor: Boček, Pavel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2008, roč. 57, č. C55, s. [5]-19
Rozsah
[5]-19
  • ISSN
    0231-7710
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study "The Question of the Byzantine Heritage in Eastern Europe in the 14th and 15th Centuries" focuses on the form and content of the so called Byzantine heritage in eastern Europe in the 14th and 15th centuries and stresses its difference in the Moscow and Lithuanian environment.