C55

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 2008
Ročník: 57
Číslo: C55
Rok vydání
2009
ISSN
0231-7710
ISBN
978-80-210-4826-3
Ústav FF MU
Title Document
K otázce byzantského dědictví ve východní Evropě ve 14. a 15. století | [5]–19
Boček, Pavel
PDF
Title Document
Ke vzniku cestopisu Václava Šaška z Bířkova a možnostem jeho interpretace | [21]–33
Malaníková, Michaela
PDF
Title Document
K procesu úpadku drobné šlechty na severovýchodní Moravě v 16. století | [35]–52
Al Saheb, Jan
PDF
Title Document
Zwischen Reform und Beharrung : die Rolle des Grafen Sedlnitzky in der Zensurentwicklung der 1840er Jahre | [53]–75
Chvojka, Michal
PDF
Title Document
"Zůstaňte doma a poctivě se živte" : počátky masového vystěhovalectví z českých zemí do Ameriky v zrcadle soudobé beletrie | [77]–97
Vlha, Marek
PDF
Title Document
Elizabeth a její krajina : "aktualizace" hlavní hrdinky a prostorových vztahů románu Pýcha a předsudek Jane Austenové ve třech současných filmových adaptacích | [99]–108
Batistová, Anna
PDF
Title Document
A Czech petition in the Special collection of the University of Chicago Library | [109]–114
Melicharová, Petra
PDF