Návrat etiky a filozofie do literárněvědného bádání

Název: Návrat etiky a filozofie do literárněvědného bádání
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 329-
Rozsah
329
  • ISSN
    1212-1509
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Bilasová, Viera; Žemberová, Viera. Z prienikov filozofie, etiky a literatury: vztahové a interpretačně súvislosti. Prešov: Prešovská univerzita, 2005. 201 s. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; 9. ISBN 80-8068-396-4.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.