Morálka a literatura: objevy a úskalí

Název: Morálka a literatura: objevy a úskalí
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, roč. 56, č. X10, s. 196-197
Rozsah
196-197
  • ISSN
    1212-1509
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Gluchman, Vasil, ed. Morálka minulosti z pohľadu súčasnosti: (Slovensko v európskom a svetovom kontexte konca 19. storočia a prvej polovice 20. storočia). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006. 401 s. Acta facultatis philosophicae universitatis Prešoviensis; Kolektívna monografia 64. ISBN 80-8068-488-X.