Saša Sokolov - rusko-kanadský Hrabal

Název: Saša Sokolov - rusko-kanadský Hrabal
Variantní název:
  • Sasha Sokolov - a Russian-Canadian Hrabal
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2008, roč. 11, č. 1, s. [35]-43
Rozsah
[35]-43
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Oba autoři používají bohatého jazyka a zvláštních druhů stylizací (např. hospodská historka v Hrabalově románu Obsluhoval jsem anglického krále nebo slohová úloha v Sokolovově románu Škola pro hlupáky), nepřetržitě plynoucí výpovědi a poetického hromadění slov. Hlavní hrdina Školy pro hlupáky - talentovaný chlapec, nosící masku mentálně postiženého, aby si zachoval vlastní identitu a nezávislost, je blízký pitoreskním hrdinům Hrabalových románů. Spojuje je jejich výjimečnost, pouze jejich stylizace je rozdílná, protože v českém prostředí neexistovali tzv. "boží blázni" (jurodiví), jejichž tradici lze vyčíst Sokolovově románu. Sokolov a Hrabal si jsou blízcí i svou koncepcí filozofie života.
Both authors use a rich language, a special types of stylization (e. g., the pub story in Hrabal's novel I Served the King of England, or the school essay in Sokolov's novel A School for Fools), stream-of-consciousness and poetically organized lists as the dominant stylistic device. The main hero of the novel A School for Fools - a talented boy, who preteds to be mentally handicapped in order to preserve his own identity and independence - is very close to the picturesque characters of Hrabal's works. All of them are outstanding personalities, only their stylization is different, as the tradition of "holly madmen" (yurodiviye) did not exist in the Czech society. Both of the authors - Sokolov and Hrabal - are also close to each other in their philosophy of life.