Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке : (структурно-сопоставительное исследование)

Název: Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке : (структурно-сопоставительное исследование)
Transliterovaný název
Internacional'nyje suffiksy suščestvitel'nych v sovremennom russkom jazyke : (strukturno-sopostavitel'noje issledovanije)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1971
Rozsah
281 s.
Edice
  • Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 168
Jazyk
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 43903
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Chapter number Title Custom text
Опечатки и исправления Jiráček, Jiří PDF
Введение
Chapter number Title Custom text
0.1 | Методические предпосылки | 7–11
Jiráček, Jiří
PDF
Общая часть
Chapter number Title Custom text
0.2 | Интернациональные слова | 15–18
Jiráček, Jiří
PDF
0.3 | Определение понятия "интернациональный суффикс" | 18–23
Jiráček, Jiří
PDF
0.4 | Этимология изучаемых суффиксов | 23–26
Jiráček, Jiří
PDF
0.5 | Типологическая характеристика | 26–31
Jiráček, Jiří
PDF
Специальная часть
Chapter number Title Custom text
1.0 | Способы обогащения словарного состава исследуемыми словами | 35–39
Jiráček, Jiří
PDF
2.0 | Словообразовательный анализ существительных с интернациональными суффиксами в современном русском языке | 41–50
Jiráček, Jiří
PDF
3.0 | Существительные с интернациональными суффиксами - словообразовательная база в современном русском языке | 51–66
Jiráček, Jiří
PDF
4.0 | Акцентуация | 67–72
Jiráček, Jiří
PDF
5.0 | Структурно-семантическая классификация | 73–111
Jiráček, Jiří
PDF
6.0 | Т.н. "русско-чешская омонимия и паронимия" | 112–113
Jiráček, Jiří
PDF
7.0 | Продуктивность | 114–118
Jiráček, Jiří
PDF
Материалы
Chapter number Title Custom text
1. | Списки имен производителя действия; Списки имен носителя активного воздействия на предмет; Списки имен по принадлежности; Списки имен действия; Списки имен качества | 121–211
Jiráček, Jiří
PDF
2. | Т. н. "русско-чешская омонимия и паронимия" | 212–213
Jiráček, Jiří
PDF
3. | Лексикографически не зарегистрированные наименования с суффиксами -изм и -ист; Лексикографически не зарегистрированные наименования с остальными суффиксами | 214–240
Jiráček, Jiří
PDF
4. | Существительные на -изм и -ист из МА, не зафиксированные в словаре Ушакова; Существительные на -ismus и -ista из SSJČ, не зафиксированные в PS | 241
Jiráček, Jiří
PDF
hidden-section Заключение
Chapter number Title Custom text
Заключение | 242–247
Jiráček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Избранная библиография | 248–255
Jiráček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Souhrn : substantiva s internacionálními sufixy v současné ruštině | 256–259
Jiráček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Summary : substantives with international suffixes in present-day Russian | 260–264
Jiráček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Предметный указатель | 265–267
Jiráček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Указатель слов | 268–276
Jiráček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Список сокращений | 277–278
Jiráček, Jiří
PDF