Этимология изучаемых суффиксов

Název: Этимология изучаемых суффиксов
Transliterovaný název
Ètimologija izučajemych suffiksov
Zdrojový dokument: Jiráček, Jiří. Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке : (структурно-сопоставительное исследование). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971, pp. 23-26
Rozsah
23-26
Typ
Kapitola
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence