Vlnařství a bavlnářství na Moravě a ve Slezsku v XVIII. století

Název: Vlnařství a bavlnářství na Moravě a ve Slezsku v XVIII. století
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Státní pedagogické nakladatelství
Rok vydání
1960
Rozsah
245 s.
Edice
  • Spisy University v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Brunensis, Facultas philosophica; sv. 66
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 123827
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 5–8
Mainuš, František
PDF
Chapter number Title Custom text
I | Vlna - surovinová základna moravského a slezského vlnařství | 9–24
Mainuš, František
PDF
Chapter number Title Custom text
II | Přadláctví vlny a bavlny | 25–35
Mainuš, František
PDF
Chapter number Title Custom text
III | Řemeslné vlnařství v první polovině 18. století | 36–56
Mainuš, František
PDF
Chapter number Title Custom text
IV | Jihlavské soukenictví do poloviny 18. století | 57–81
Mainuš, František
PDF
Chapter number Title Custom text
V | První moravské vlnařské manufaktury | 82–88
Mainuš, František
PDF
Chapter number Title Custom text
VI | Vlnařská řemeslná výroba ve druhé polovině 18. století | 89–108
Mainuš, František
PDF
Chapter number Title Custom text
VII | Vlnařské manufaktury ve druhé polovině 18. století | 109–156
Mainuš, František
PDF
Chapter number Title Custom text
VIII | Bavlnářské manufaktury | 157–170
Mainuš, František
PDF
Chapter number Title Custom text
IX | Obchod s vlněnými a bavlněnými tkaninami ve druhé polovině 18. století | 171–181
Mainuš, František
PDF
Chapter number Title Custom text
X | Pracovníci ve vlnařství a bavlnářství | 182–213
Mainuš, František
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 214–221
Mainuš, František
PDF
hidden-section Seznam literatury
Chapter number Title Custom text
Seznam literatury | 222–223
Mainuš, František
PDF
hidden-section Použité prameny
Chapter number Title Custom text
Použité prameny | 224
Mainuš, František
PDF
Chapter number Title Custom text
Шерстяная и хлопчатобумажная промышленность в Моравии и Силезии в 18 веке : резюме | 225–231
Mainuš, František
PDF
Chapter number Title Custom text
Die mährische und schlesische Woll- und Baumwollwarenproduktion im 18. Jahrhundert : Zusammenfassung | 232–239
Mainuš, František
PDF
hidden-section Rejstřík míst
Chapter number Title Custom text
Rejstřík míst | 240–242
Mainuš, František
PDF