K transformaci středního školství a proměně maturity v letech 1918-1938 : přehled nejdůležitějších koncepcí, návrhů a změn

Název: K transformaci středního školství a proměně maturity v letech 1918-1938 : přehled nejdůležitějších koncepcí, návrhů a změn
Variantní název:
  • On the transformation of the secondary education and the alterations of the leaving examination between 1918 and 1938 : an outline of the most important concepts, proposals, and changes
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. [155]-159
Rozsah
[155]-159
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.