[Kšicová, Danuše. Secese: slovo a tvar]

Název: [Kšicová, Danuše. Secese: slovo a tvar]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, roč. 48, č. V2, s. 98-
Rozsah
98
  • ISSN
    1213-2144
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kšicová, Danuše. Secese: slovo a tvar. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 320 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 320. ISBN 80-210-1970-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.