Kudrnáč, Jiří

Varianty jmen:

Kudrnáč, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 25.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Česká dekadence : příspěvek k hledání jejího typu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, roč. 31, č. D29, s. 67–74.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Dekadentní esejista Arthur Breisky v recepci některých současníků. Musicologica Brunensia. 2011, roč. 46, č. 1-2, s. 117–123.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Dva básníci a tradice : nad novými sbírkami Jana Skácela a Oldřicha Mikuláška. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, roč. 32, č. D30, s. 53–62.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Dva básníci z Katolické moderny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, roč. 50, č. V4, s. 67–75.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Dynamická idyla Zdeňka Rotrekla : k básnické sbírce Stromy ptáci zvířata a podobní lidé. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2006, roč. 55, č. V9, s. 79–85.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Glosa ke Karáskovým Zazděným oknům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, roč. 34, č. D32, s. 149–154.

Článek
Kudrnáč, Jiří. [Janáčková, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 153–156.

Článek
Kudrnáč, Jiří. K funkci periodik tzv. moravské literární kritiky konce 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1998, roč. 47, č. V1, s. 31–34.

Článek
Kudrnáč, Jiří. K šedesátinám Milana Suchomela. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 131–137.

Kapitola
Kudrnáč, Jiří. Karáskův čínský mýtus krásy. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, s. 105–107.

Kapitola

Článek
Kudrnáč, Jiří. [Kšicová, Danuše. Secese: slovo a tvar]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, roč. 48, č. V2, s. 98.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Miloš Marten : k jeho místu ve vývoji české literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, roč. 49, č. V3, s. 41–51.

Kapitola
Kudrnáč, Jiří. Několik slov o Josefu Karlu Šlejharovi. In: Komparatistika, genologie, translatologie : Krystyna Kardyni-Pelikánová [jubilejní sborník]. 2000, s. 105–108.

Článek
Soleiman pour Hashemi, Michaela; Kudrnáč, Jiří. Památce profesora Milana Kopeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2005, roč. 54, č. V8, s. 5–7.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Pojerova Atlantis. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, roč. 46, č. D44, s. 103–115.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Profesoru Milanu Suchomelovi k narozeninám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 5–6.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Soupis prací prof. PhDr. Milana Suchomela, CSc. (v letech 1998-2008). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 7–9.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Soupis prací profesora PhDr. Milana Suchomela, CSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1998, roč. 47, č. V1, s. 9–11.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Traveller's literary companion to eastern and central europe. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1996, roč. 45, č. D43, s. 198–199.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Vlastimil Válek: literární historie a její zpřístupňování. Bohemica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1, s. 151–156.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Z typologie literárních let devadesátých. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, roč. 36, č. D34, s. 25–35.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Za autentickou literaturou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, roč. 46, č. D44, s. 169.

Článek
Bočková, Hana; Kudrnáč, Jiří. Za Janem Skutilem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, roč. 48, č. V2, s. 105–106.