Soupis prací prof. PhDr. Milana Suchomela, CSc. (v letech 1998-2008)

Název: Soupis prací prof. PhDr. Milana Suchomela, CSc. (v letech 1998-2008)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. [7]-9
Rozsah
[7]-9
  • ISSN
    1213-2144
Type: Bibliografie
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Soupis navazuje na bibliografii otištěnou ve sborníku Bohemica litteraria (Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 9-11. ISSN 0231-7818).