[Filkorn, Vojtěch. Úvod do metodologie vied]

Název: [Filkorn, Vojtěch. Úvod do metodologie vied]
Variantní název:
  • [Filkorn, Vojtěch. An introduction into the methodology of sciences]
    • [Filkorn, V. Vvedenije v metodologiju nauk]
  • [Филкорн, В. Введение в методологию наук]
    • [Filkorn, V. Vvedenije v metodologiju nauk]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1963, roč. 12, č. B10, s. 106-109
Rozsah
106-109
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Filkorn, Vojtěch. Úvod do metodológie vied. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1960. 414 s. Filozofická bibliotéka; zv. 5.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.