B36-37

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 1989-1990
Ročník: 38-39
Číslo: B36-37
Rok vydání
1990
ISBN
80-210-0170-4
Ústav FF MU
Obor