K problému vývoje technosféry : malé zamyšlení nad velkým tématem

Název: K problému vývoje technosféry : malé zamyšlení nad velkým tématem
Variantní název:
  • Zum Entwicklungsproblem der Technosphäre
Autor: Šmajs, Josef
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, roč. 37, č. B35, s. [57]-63
Rozsah
[57]-63
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Současná krize životního prostředí vyzývá filozofii a ostatní společenské vědy k tomu, aby se znovu zabývaly svým předmětem, svou úlohou při rozvoji kultury, svou aktuální společenskou funkcí. Také marxisticko-leninská filozofie, která zkoumá vztah společnosti a přírody v širším rámci historického materialismu, si musí položit otázku, zda řešení některých filozofických problémů je adekvátní očekávané roli filozofie: dnešní ekologické situaci i rozvoji teoretického poznání ve speciálních vědách. Jedním takovým problémem, jehož filozofický koncept neodpovídá potřebám, je pojetí společenské materiální kultury a její nejaktivnější složky - techniky a technosféry. Naše zamyšlení nad vývojem technosféry sleduje pouze jediný cíl: přispět k filozofické formulaci problému.