Šmajs, Josef

Varianty jmen:

Šmajs, Josef (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 68.

Článek
Šmajs, Josef. [Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič. Filosofie lidského osudu: fragmenty z knihy Smysl dějin]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1995, roč. 44, č. B42, s. 114–115.

Kapitola
Šmajs, Josef. Biologické předpoklady poznání (k problému lidské ontogeneze). In: Šmajs, Josef. Gnoseologické implikace evoluční ontologie : obecná charakteristika gnoseologie, biologické předpoklady poznání. 2001, s. 43–78.

Článek
Šmajs, Josef. Člověk a ekologická transformace kultury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1995, roč. 44, č. B42, s. 89–95.

Kapitola
Šmajs, Josef. Co je evoluce?. In: Šmajs, Josef. Konflikt přirozené a kulturní evoluce. 1997, s. 4–6.

Kapitola
Šmajs, Josef. Co je informace?. In: Šmajs, Josef. Konflikt přirozené a kulturní evoluce. 1997, s. 20–26.

Kapitola
Šmajs, Josef. Coциaлъныe фyнкции нayки. In: Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy. c1986, s. 129–134.

Kapitola
Šmajs, Josef. Die sozialen Funktionen der Wissenschaft. In: Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy. c1986, s. 123–128.

Kapitola
Šmajs, Josef. Dva ontické řády. In: Šmajs, Josef. Uvedení do evoluční ontologie : studijní text pro posluchače filosofických oborů. 2008, s. 54–71.

Kapitola
Šmajs, Josef. Dva ontické řády skutečnosti. In: Bratislavské přednášky. 2002, s. 213–232.

Kapitola
Šmajs, Josef. Evoluce kulturní. In: Šmajs, Josef. Konflikt přirozené a kulturní evoluce. 1997, s. 10–20.

Kapitola
Šmajs, Josef. Evoluce přirozená. In: Šmajs, Josef. Konflikt přirozené a kulturní evoluce. 1997, s. 6–10.

Článek
Šmajs, Josef. Fenomén technika. Studia philosophica. 2010, roč. 57, č. 1, s. 169–176.

Článek
Šmajs, Josef. [Funda, Otakar A. Víra bez náboženství]. Religio. 1994, roč. 2, č. 2, s. 187–189.

Kapitola
Šmajs, Josef. Historické proměny vztahu vědy a společnosti. In: Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy. c1986, s. 9–60.

Článek
Šmajs, Josef. Hodnota a proměny lidské práce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1984, roč. 33, č. B31, s. 23–29.

Kapitola
Šmajs, Josef. Informace a pravda jako společné problémy filosofie a literatury. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, s. 179–188.

Článek
Šmajs, Josef. Informace jako potenciální kategorie filosofie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1998, roč. 47, č. B45, s. 69–74.

Článek
Šmajs, Josef. Jaké vzdělání potřebuje globální kultura?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2001, roč. 50, č. B48, s. 163–165.

Článek
Šmajs, Josef. [Jemelka, Petr. O přírodě, civilizaci, historii a dalším: (studie a eseje)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2006, roč. 55, č. B53, s. 108–109.

Kapitola
Šmajs, Josef. Jmenný rejstřík. In: Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy. c1986, s. 135–136.

Článek
Šmajs, Josef. K funkci obyčejného a vědeckého poznání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 91–102.

Článek
Šmajs, Josef. K některým otázkám vztahu vědy a ideologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1973, roč. 22, č. B20, s. 61–76.

Kapitola
Šmajs, Josef. K předmětu gnoseologie. In: Bratislavské přednášky. 2002, s. 233–255.