[Heidegger, Martin. Fenomenologická interpretace Kantovy Kritiky čistého rozumu]

Název: [Heidegger, Martin. Fenomenologická interpretace Kantovy Kritiky čistého rozumu]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2005, roč. 54, č. B52, s. 125-127
Rozsah
125-127
  • ISSN
    0231-7664
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Heidegger, Martin. Fenomenologická interpretace Kantovy Kritiky čistého rozumu. Praha: Oikúmené, 2004. 343 s. ISBN 80-7298-124-2.