B52

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 2005
Ročník: 54
Číslo: B52
Rok vydání
2005
ISSN
0231-7664
ISBN
80-210-3756-3
Ústav FF MU
Obor