Pokus o analysu emočních reakcí na podkladě experimentálních dat se zvláštním zřetelem k projevům asociačním a motorickým : (výňatek z disertační práce)

Název: Pokus o analysu emočních reakcí na podkladě experimentálních dat se zvláštním zřetelem k projevům asociačním a motorickým : (výňatek z disertační práce)
Variantní název:
  • Опыт анализа эмоциональных реакций на основании экспериментальных данных : особенное внимание уделяется проявлениям ассоциаций и моторным
    • Opyt analiza èmocional'nych reakcij na osnovanii èksperimental'nych dannych : оsobennoje vnimanije udeljajetsja projavlenijam associacij i motornym
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1954, roč. 3, č. B2, s. [119]-148
Rozsah
[119]-148
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.