Filip Sigmund a jeho cestopis

Název: Filip Sigmund a jeho cestopis
Variantní název:
  • Филип Сигмунд и его путевые записки
    • Filip Sigmund i jego putevyje zapiski
Autor: Palas, Karel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1984, roč. 33, č. D31, s. [83]-88
Rozsah
[83]-88
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Roku 1860 vyšel v skalické Škarniclově tiskárně spis Filipa Sigmunda Cesta přes Moře do Azie v rozsahu 333 stran dvanácterkového formátu. Publikace zapadla bez ohlasu, nenašel jsem žádnou zmínku o ní v odborném tisku - registruje ji pouze monografie Jozefa Špetka s odkazem na Rieznerovu Bibliografii písomníctva slovenského. Spis sám je mi znám z jediného exempláře, který je dnes v majetku zámecké knihovny v Kroměříži (byl nalezen r. 1973 při opravě chrámu v Ratajích u Kroměříže). Přitom zasluhuje pozornost odborné veřejnosti.