Boздeйcтвиe нapoднo-пoэтичecкoгo твopчecтвa и pyccкoй и yкpaинcкoй литepaтypы нa пoэзию Paйкo Жинзифoвa

Název: Boздeйcтвиe нapoднo-пoэтичecкoгo твopчecтвa и pyccкoй и yкpaинcкoй литepaтypы нa пoэзию Paйкo Жинзифoвa
Transliterovaný název
Vozdejstvije narodno-poètičeskogo tvorčestva i russkoj i ukrainskoj literatury na poèziju R. Žinzifova
Variantní název:
  • Působení lidové slovesnosti, ruské a ukrajinské literatury na básnickou tvorbu Rajka Žinzifova
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. [115]-125
Rozsah
[115]-125
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.