Boздeйcтвиe нapoднo-пoэтичecкoгo твopчecтвa и pyccкoй и yкpaинcкoй литepaтypы нa пoэзию Paйкo Жинзифoвa

Title: Boздeйcтвиe нapoднo-пoэтичecкoгo твopчecтвa и pyccкoй и yкpaинcкoй литepaтypы нa пoэзию Paйкo Жинзифoвa
Transliterated title
Vozdejstvije narodno-poètičeskogo tvorčestva i russkoj i ukrainskoj literatury na poèziju R. Žinzifova
Variant title:
  • Působení lidové slovesnosti, ruské a ukrajinské literatury na básnickou tvorbu Rajka Žinzifova
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. [115]-125
Extent
[115]-125
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.