Moravská malovaná keramika z polohy "Sklep" u Střelic (okr. Znojmo) ze školní sbírky Katedry prehistorie Filozofické fakulty univerzity JEP v Brně

Název: Moravská malovaná keramika z polohy "Sklep" u Střelic (okr. Znojmo) ze školní sbírky Katedry prehistorie Filozofické fakulty univerzity JEP v Brně
Variantní název
Mährische bemalte Keramik aus der Flur "Sklep" bei Střelice (Kr. Znojmo) aus der Schulsammlung des Katheders für Urgeschichte der philosophischen Fakultät der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität in Brno
Коллекциа моравской расписной керамики из урочища "Склеп" около села Стржелице [i.e. Стршелице] (район Зноймо), принадлежащая кафедре предыстории философского факультета университета им. Яна Эвангелиста [i.e. Эвангелисты] Пуркине в Брно
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [73]-89
Rozsah
[73]-89
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence