[Teodorsson, Sven-Tage. The phonemic system of the Attic dialect 400-340 B. C. ; Teodorsson, Sven-Tage. The phonology of Ptolemaie koine]

Název: [Teodorsson, Sven-Tage. The phonemic system of the Attic dialect 400-340 B. C. ; Teodorsson, Sven-Tage. The phonology of Ptolemaie koine]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, roč. 29, č. E25, s. 315-316
Rozsah
315-316
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Teodorsson, Sven-Tage. The phonemic system of the Attic dialect 400-340 B. C. Lund, 1974. 326 s. Acta Universitatis Gothoburgensis, Studia Graeca et Latina Gothoburgensia XXXII.
Teodorsson, Sven-Tage. The phonology of Ptolemaie koine. Lund, 1977. 278 s. Acta Universitatis Gothoburgensis, Studia Graeca et Latina Gothoburgensia XXXVI.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.