Aurignacká stanice u Divák (okr. Břeclav) : příspěvek k problematice stability osídlení v aurignacienu

Název: Aurignacká stanice u Divák (okr. Břeclav) : příspěvek k problematice stability osídlení v aurignacienu
Variantní název:
  • La station aurignacienne près de Diváky (Moravie du Sud) : contribution à la problématique de la stabilité de la occupation dans l'Aurignacien
Autor: Oliva, Martin
Přispěvatel
Mella, C. (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. [7]-26
Rozsah
[7]-26
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Lokalita u Divák byla objevena K. Valochem a autorem při společné terénní pochůzce dne 27. 3. 1977 a záhy byla o ní podána první krátká zprava. Naleziště se rozkládá západně obce SZ od kóty 270 v nadmořské výšce 330-340 m, v místech, kde se svah přechodně lomí do vodorovné. polohy. Severní část lokality přiléhá k lesu. Nálezy jsou řídce roztroušeny na ploše o průměru zhruba 70 m. Podložím lokality je spodnooligocénní ždánicko-hustopečské souvrství pískovců a slepenců bez zdroje vhodných štípatelných surovin.