Oliva, Martin

Varianty jmen:

Oliva, Martin (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 36.

Kapitola
Kazdová, Eliška; Salaš, Milan; Přichystal, Antonín; Oliva, Martin. Analýza nekeramického materiálu. In: Kazdová, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. c1984, s. 197–238.

Článek
Oliva, Martin. Aurignacká stanice u Divák (okr. Břeclav) : příspěvek k problematice stability osídlení v aurignacienu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 7–26.

Kapitola
Oliva, Martin. Bílé Karpaty. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 123.

Kapitola
Oliva, Martin. Brněnská kotlina a její okolí. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 71–76.

Kapitola
Oliva, Martin. Centrální část Drnholecké pahorkatiny. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 70.

Kapitola
Oliva, Martin. Člověk a mamut. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 160–167.

Článek
Oliva, Martin. Drobné lokality micoquienu v okolí Brna : příspěvek ke geografii středopaleolitického osídlení na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 7–18.

Článek
Oliva, Martin. Dvě drobné lokality aurignacienu u Vedrovic (okr. Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, roč. 29, č. E25, s. 276–281.

Kapitola
Oliva, Martin. Fryštácká brázda. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 122.

Kapitola
Oliva, Martin. Geografie osídlení. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 156–160.

Kniha
Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007

Kapitola
Oliva, Martin. Hroby a pohřební zvyklosti. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 167–175.

Kapitola
Oliva, Martin. Jihozápadní Morava. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 66–69.

Kapitola
Oliva, Martin. K ekonomii surovin štípané industrie. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 144–150.

Článek
Oliva, Martin. K ekonomii surovin štípané industrie moravského gravettienu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1998, roč. 47, č. M3, s. 9–32.

Kapitola
Oliva, Martin. K otázkám chronologické a regionální variability štípaných industrií. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 140–143.

Článek
Oliva, Martin. Kolokvium 8. komise UISPP při UNESCO : la signification culturelle des industries lithiques. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 249.

Kapitola
Oliva, Martin. Kostěná a parohová industrie. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 151.

Kapitola
Oliva, Martin. Kyjovská pahorkatina. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 122.

Kapitola
Oliva, Martin. Literatura. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 181–191.

Článek
Oliva, Martin. Mladý paleolit českých zemí: přehled výzkumů a publikací z let 1995-2001. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, roč. 51, č. M7, s. 5–21.

Kapitola
Oliva, Martin. Moravský gravettien ve svém přírodním a sociálním prostředí. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 175–180.

Kapitola
Oliva, Martin. Moravský kras. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 76–81.

Kapitola
Oliva, Martin. Obsah. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 5.

Kapitola
Oliva, Martin. Ozdoby a umění. In: Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007, s. 151–155.