Několik nových prací řecké fonologie

Název: Několik nových prací řecké fonologie
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 149-151
Rozsah
149-151
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Lupaş, Liana. Phonologie du Grec attique. Paris: Mouton, 1972. 186 s. Janua linguarum. Studia memoriae Nicolai Van Wijk dedicata. Series Practica; 164.
Teodorsson, Sven-Tage. The phonemic system of the Attic dialect 400-340 B. C. Göteborg, 1974. 326 s.
Sommerstein, Alan H. The Sound Pattern of Ancient Greek. Oxford: Basil Blackwell, 1973. viii, 215 s. Publications of the Philological Society; 23. ISBN 0-631-14770-5.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.