Opuscula historiae artium

Obrázek
ISSN
1211-7390 (print)
2336-4467 (online)
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2009-dosud
Popis
Časopis Opuscula historiae artium, ISSN 1211-7390 (print), ISSN 2336-4467 (online), je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti dějin umění a příbuzných disciplín. Vychází dvakrát ročně od r. 2009. Je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řada uměnovědná (F), ISSN 0231-5025 a ISSN 1211-7390, které vycházelo v letech 1957-2008 (od r. 1996 již také se souběžným názvem Opuscula historiae artium).
Opuscula historiae artium, ISSN 1211-7390 (print), ISSN 2336-4467 (online), is a peer-reviewed scholarly journal published by the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno. It includes contributions in history of arts and related disciplines. The journal is published twice a year since 2009. Opuscula historiae artium is a continuation of the periodical Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada uměnovědná (F) (= Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series historiae artium), ISSN 0231-5025 and ISSN 1211-7390, which was published from 1957 to 2008 (since 1996 also with parallel shorter title Opuscula historiae artium).
Poznámka
Na základě rozhodnutí redakce časopisu jsou plné texty dostupné se zpožděním 24 měsíců.
Full text of articles are available after a 24-month delay (embargo).
Ročníky, čísla
2022 (Ročník 71)
1-2
2021 (Ročník 70)
1 2
2020 (Ročník 69)
1 2
2019 (Ročník 68)
1 2
2018 (Ročník 67)
1 2
2017 (Ročník 66)
1 2
2016 (Ročník 65)
1 2
2015 (Ročník 64)
2014 (Ročník 63)
1-2
2013 (Ročník 62)
2012 (Ročník 61 [56])
1 2
2011 (Ročník 60 [55])
1 2
2010 (Ročník 59 [54])
1-2
2009 (Ročník 53)
F53