F50

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 2006
Ročník: 55
Číslo: F50
Rok vydání
2006
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-4186-2
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–7
Slavíček, Lubomír
PDF
Články – Articles
Title Document
Pasivní a aktivní model pozdní gotiky v Čechách a na Moravě | [11]–21
Bartlová, Milena
PDF
Johann Michael Rottmayr und Graf Maximilian Thun : neue Erkenntnisse zur Provenienz der gemälde Rottmayrs | [23]–42
Slavíček, Lubomír
PDF
Rajhradský chrám v proboštské korespondenci 18. století | [43]–80
Kroupa, Jiří
PDF
Barokní sochy v krajině a hledání jejich významu | [81]–96
Suchánek, Pavel
PDF
Obnovený Stern - objevený Sebastini? : k autorství fresek v minoritském kostele v Krnově | [97]–116
Šeferisová Loudová, Michaela
PDF
Gutfreundova pohybující se plocha | [117]–130
Pomajzlová, Alena
PDF
Varia
Title Document
Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university, řada uměnovědná (F) | [133]–199
Bregantová, Polana
PDF
hidden section Autoři
Title Document
Autoři | 200
PDF